- מציג ציטוטים 30 - 35 מתוך 35 בקטגוריית מן המקורות
» סדר רשימה לפי:
"
אכול ושתה כי מחר נמות.
{ פרק כ''ב, פסוק י''ג }
7.5
   
"
הכול נתון בעירבון, והמצודה פרוסה על כל החיים. והחנות פתוחה, והחנווני מקיף, והפנקס פתוח, והיד כותבת; וכל הרוצה ללוות בא ולווה. והגבאין מחזרין תמיד בכל יום, ונפרעין מן האדם לדעתו ושלא לדעתו, ויש להם על מה שיסמוכו, והדין דין אמת; והכול מתוקן לסעודה.
{ רבי עקיבא, פרק ג', משנה ט"ז }
9.9
 
"
הזהרו בכבוד חבריכם, ומנעו בניכם מן ההגיון, והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים, וכשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם עומדים ובשביל כך תזכו לחיי העולם הבא.
{ ר' אליעזר, דף כח, ע"ב }
9
 
"
כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה מקרה אחד להם, כמות זה כן מות זה, ורוח אחד לכל, ומותר האדם מן הבהמה אין.
{ פרק ג', פסוק יט' }
9.5