- מציג ציטוטים 20 - 30 מתוך 35 בקטגוריית מן המקורות
» סדר רשימה לפי:
"
טרח ולך מיל - לבקר חולה, וטרח שניים - להכנסת שלום בין בני אדם, וטרח שלושה - לכבוד הבורא.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות הטובות }
9.3
 
"
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני.
{ פרק קל"ז, פסוק ה' }
9.1
 
"
אם אין אני לי, מי לי; וכשאני לעצמי, מה אני; ואם לא עכשיו, אימתיי.
{ הלל הזקן, פרק א', משנה י"ד }
9.8
 
"
איזה הוא חכם - הלומד מכל אדם, שנאמר "מכל מלמדיי, השכלתי" (תהילים קי"ט, צ"ט). איזה הוא גיבור - הכובש את יצרו, שנאמר "טוב ארך אפיים, מגיבור" (משלי ט"ז, ל"ב). איזה הוא עשיר - השמח בחלקו, שנאמר "יגיע כפיך, כי תאכל; אשריך, וטוב לך" (תהילים קכ"ח, ב'): "אשריך", בעולם הזה; "וטוב לך", לעולם הבא. איזה הוא מכובד - המכבד את הבריות, שנאמר "כי מכבדיי אכבד ובוזיי ייקלו" (שמואל א' ב', ל').
{ בן זומא, פרק א', משנה ד' }
10
 
"
הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה; דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון: מאין באת, מליחה סרוחה. ולאן אתה הולך, למקום רימה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
{ עקביא בן מהללאל, פרק ג', משנה א' }
9.7
 
"
אין בור ירא חטא, ולא עם הארץ חסיד; ולא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד; ולא כל המרבה בסחורה, מחכים; ובמקום שאין אנשים, השתדל להיות איש.
{ הלל הזקן, פרק ב', משנה ה' }
9.1
 
"
לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך.
{ רבי חנינא, דף לג, ע"א }
9.3
 
"
על שלושה דברים העולם עומד: על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים.
{ שמעון הצדיק, פרק א', משנה ב' }
9.3
 
"
אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. יש קנקן חדש מלא ישן, וישן שאפילו חדש אין בו.
{ רבי, פרק ד', משנה כ' }
9.6
 
"
גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי.
{ פרק כ"ג, פסוק ד' }
8.5