- מציג ציטוטים 10 - 20 מתוך 35 בקטגוריית מן המקורות
» סדר רשימה לפי:
"
אל תפרוש מן הציבור; ואל תאמין בעצמך עד יום מותך; ואל תדון את חברך עד שתגיע למקומו; ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע וסופו להישמע. ואל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תפנה.
{ הלל הזקן, פרק ב', משנה ד' }
9.8
 
"
עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה; והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות.
{ שמאי, פרק א', משנה ט"ו }
9.1
 
"
עז פנים לגיהנום ובושת פנים לגן-עדן.
{ יהודה בן תימא, פרק ה', משנה מ"כ }
9.5
 
"
וכמו שהנר עין האור, כן השכל עין הנפש. וכאשר השמש אור העולם, כן הנפש אור הגוף.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות }
9.6
 
"
אין עושר כבריאות, ולא נעימות כמו לב הטוב.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות }
9.6
 
"
ארבעה שמאבדים את האדם: הגאווה והעיקשות, העצלה והמהירות.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות }
9.5
 
"
מי שמביא עצמו לידי חשד - אל יאשים מי שחושב עליו רע.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות }
9.5
 
"
שמונה הם, אם יבזו אותם, אל יאשימו כי אם עצמם: הבא לסעודה שאינו קרוא לה, והמצווה בבית אדם בפניו, והמבקש כבוד משונאו, והשואל שאלה מכילי, והנכנס בדברי בני אדם מבלי שיכניסו אותו בם, והמזלזל במלך, והיושב במקום שאינו ראוי לו, והמספר דברים למי שאינו מאזין לו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות }
9.6
 
"
שלושה ראוי לחמול עליהם יותר מכל אדם: דעתן שמנהיג אותו משוגע, וצדיק שמושל בו רשע, ונדיב שהוא צריך לנבל.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות הטובות }
9.3
 
"
מי שהיו בו שלושה דברים, כבר נשלמה אמונתו: כשהוא רוצה - אין רצונו מוציא אותו אל השקר, וכשהוא כועס - אין כעסו מוציא אותו מן האמת, וכשהוא יכול - אינו שולח יד במה שאינו שלו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות הטובות }
9.5