- מציג ציטוטים 1 - 10 מתוך 35 בקטגוריית מן המקורות
» סדר רשימה לפי:
"
ויאמר יהודה לשמעון אחיו עלה איתי בגורלי, ונילחמה בכנעני, והלכתי גם-אני איתך, בגורלך; וילך איתו, שמעון.
{ פרק א', פסוק ג' }
8.3
 
"
ויאמר אמציה אל עמוס: חוזה לך ברח - לך אל ארץ יהודה; ואכול שם לחם, ושם תינבא.
{ פרק ז', פסוק י"ב }
8.5
 
"
ועוד ראיתי תחת השמש, מקום המשפט - שמה הרשע, ומקום הצדק - שמה הרשע. אָמַרְתִי אֲנִי בְלִבִי: אֶת הַצַדִיק וְאֶת הָרָשָע יִשְפוט הָאֱלוהִים, כי עֵת לְכָל חֵפֶץ וְעַל כָל הַמַעֲשֶה שָם.
{ פרק ג', פסוק טז'-יז' }
8.9
 
"
כשאדם בא לעולם ידיו הן קפוצות, כלומר כל העולם כולו שלי הוא, אני נוחלו, וכשהוא נפטר מן העולם ידיו הן פשוטות, כלומר לא נחלתי מן העולם כלום.
{ פרשה ה', סעיף ט"ו, בשם רבי מאיר }
9.7
 
"
יש לך חברים מקצתן מוכיחין אותך ומקצתו משבחין אותך, אהוב את המוכיחך ושנא את המשבחך, שמוכיחך מביאך לידי חיי העולם הבא, והמשבחך מוציאך מן העולם.
{ פרק כ"ט, סעיף א', רבי שמעון בן אלעזר משום רבי מאיר }
9.1
 
"
הכל צפוי, והרשות נתונה, ובטוב העולם נדון, והכל לפי רוב המעשה.
{ רבי עקיבא, פרק ג', משנה ט"ו }
9
 
"
הוי מקדים לשלום כל אדם; והוי זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים.
{ רבי מתיה בן חרש, פרק ד', משנה ט"ו }
9.2
 
"
אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום.
{ בן עזאי, פרק ד', משנה ג' }
9.5
 
"
היום קצר, והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק.
{ רבי טרפון, פרק ב', משנה ט"ו }
9.7
 
"
מרבה בשר מרבה רימה, מרבה נכסים מרבה דאגה; מרבה עבדים מרבה גזל, מרבה שפחות מרבה זימה; מרבה נשים מרבה כשפים. מרבה תורה מרבה חיים, מרבה ישיבה מרבה חכמה.
{ הלל הזקן, פרק ב', משנה ז' }
8.8