- מציג ציטוטים 20 - 30 מתוך 31 בקטגוריית חינוך
» סדר רשימה לפי:
 
"
מטרת החינוך צריכה להיות: אנשים המצטיינים בעצמאות - במחשבה ובמעשה - ועם זאת רואים בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית.
9.9
 
"
החינוך הוא תהליך מכוון, הבא להכשיר את החניך לחייו בעתיד, בלא לקפח את חייו שבהווה אלא במידת ההכרח המינימלית.
7.6
 
"
חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה.
{ פרק כ"ב, פסוק ו' }
9.8
 
"
אנשים נולדים בורים, לא טפשים. הם נעשים טפשים על-ידי חינוך.
8.9
 
"
מהות הפעולה החינוכית לעולם אינה אלא זו: הנחלת ערכי דור הולך לדור בא.
9.3
 
"
תפקיד החינוך הוא ללמד את הילד לחשוב, ולא ללמדו מה לחשוב.
9.9
   
"
החינוך הוא הריסת היוצא מן הכלל לטובת הכלל.
9.8
 
"
מורים פותחים בשבילך את הדלת, אך עליך להיכנס בעצמך.
9.3