- מציג ציטוטים 1 - 10 מתוך 15 בקטגוריית שאלות
» סדר רשימה לפי:
 
"
עליכם להתייחס אל כל משפט שאני אומר, לא כטענה - אלא כשאלה.
7
 
"
השאלות הפשוטות ביותר הן גם העמוקות ביותר. היכן נולדת? היכן ביתך? לאן מועדות פניך? מה מעשיך? חשוב על כל אלה מפעם לפעם, וראה כיצד משתנות תשובותיך.
{ מתוך הספר "תעתועים" }
9.9
 
"
יש לשפוט אדם לפי השאלות שלו, לא לפי התשובות שלו.
9.5
   
"
הטובה שבמידות האדם - שיהיה שואל.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החכמה }
8.3
 
"
זה חסר תועלת לשאול את השמים. יש להם תשובה לכל.
7.5
 
"
חיים שאין בהם חקירה, לא כדאי לאדם לחיותם.
9
 
"
כדי למצוא את השאלות הבסיסיות לגבי העולם הזה צריך לעמוד מחוצה לו ולהביט בו, לא בפנים.
8.2