- מציג ציטוטים 20 - 27 מתוך 27 בקטגוריית שלום
» סדר רשימה לפי:
"
אנו מבקשים שלום, רודפים שלום ומייחלים לו, אך באותה המידה אין דבר שאנו דוחים ביתר שאת מאשר ניסיון לפגוע בנו ולגרום לנו לוותר על זכותנו לחיות פה, בארצנו שלנו, בביטחון ובשלום.
7.7
 
"
האיש המהלך ברחוב - יש לו זכות לחיות רק משום ורק במידה שהוא מכיר בזכותי שלי לחיות; ואולם, אם יש בדעתו להרגני, אין לו שום זכות קיום, וכלל זה חל גם על עמים.
8.9
 
"
עוד תבוא העת, בה חופשי כמו הימות או הרוח,
חסר כבלים יזרום התמזה עבור כלל האנושות,
אומות שלמות יכנסו עם כל גל כביר,
והים יחבר את הארצות שהוא מבדיל.
{ מתוך השיר "יער וינדסור" }
9.3
     
"
כל התקפה שאינה מוליכה במישרין אל השלום, מן ההכרח שתסתיים בהגנה.
9