- מציג ציטוטים 10 - 20 מתוך 36 בקטגוריית משפט
» סדר רשימה לפי:
"
האמת איננה הערך היחיד. המשפט אינו מבוסס על הגישה כי תתגלה האמת, גם אם ייחרב העולם. האמת איננה הערך היחיד אשר התהליך השיפוטי צריך להגשימו. במקרים מסוימים עלול גילוי האמת לפגוע קשות בפרט, בכבודו, בחירותו, בשלמותו הגופנית והנפשית, בפרטיותו ובשמו הטוב - עד כי המשפט מוכן לוותר על גילוי האמת. ההתחשבות בערכים אלה אינה נעשית בדרך של העדפתם על-פני האמת. ההתחשבות נעשית בדרך של איזון בינם לבין האמת. המשפט מתרחק מערכים מוחלטים ומחפש פשרה המשקפת את מלוא המורכבות של הקיום האנושי - בין ערכים מתנגשים. דווקא החיפוש אחר ערכים - ובהם החיפוש אחר האמת - מביא את המשפט לצורך לאזן בין ערכים מתנגשים. במקום בו קיים ערך, קיים גם ערך נוגד. התזה מלווה תמיד על-ידי האנטיתזה. המשפט מחפש את הסינתזה.
8.3
     
"
היסוס הוא אולי מצב בריא בחיי פרט. הוא מעיד על מורכבות נפשית. אך הוא מסוכן במערכת משפטית מכיוון שהוא מתפרש כאי יכולת להבחין בין טוב לרע.
8.5
 
"
לציבור הזכות לדעת לא רק על עבירות פליליות של אישי ציבור, אלא גם על התנהגות בלתי מוסרית מצידם שיש בה מידה של כיעור.
8
 
"
מערכת המשפט דורשת מן השלטון לנהוג לא רק באופן חוקי אלא גם באופן ראוי, כלומר לא רק על פי לשון החוק אלא גם על פי היושר.
9.1
 
"
אם אתה מציית לכל החוקים, אתה מפסיד את כל הכיף.
8.8
 
"
אני לא מכחיש את הזכות של אף-אחד לדעות משלו בכל נושא, אבל כשהדעות של אנשים מסוימים הם בעלי הפוטנציאל להשפיע על החיים שלי ושל ילדיי - בזכות הגישה הבלעדית שיש לאותם יחידים אל מנגנוני החקיקה - אז אני חושב שעולות שאלות חשובות אודות החוק.
{ מתוך המאמר 'סחיטה, חד וחלק', מגזין 'קש-בוקס' (1985) }
10
 
"
החוק לעולם לא ישחרר את בני האדם; בני האדם הם שצריכים לשחרר את החוק.
{ מתוך החיבור "עבדות במסצ'וסטס" (1854) }
8
 
"
השבועה הקיימת באולם המשפטים - לומר את האמת, את כל האמת ושום דבר מלבד האמת - תקפה רק עבור העדים, משום שמערכת המשפט האמריקאית בנויה על בסיס של לא לומר את האמת כולה.
{ מתוך הספר "ההגנה הטובה ביותר" }
- -