- מציג ציטוטים 1 - 9 מתוך 9 בקטגוריית יאוש
» סדר רשימה לפי:
"
איני יודע מהי התייאשות. לגבי מי שרוצה לתקן דבר מה בחייו אין התייאשות.
{ מתוך הקובץ "מחיי יוסף טרומפלדור - קובץ מכתבים וקטעי רשימות" }
8.5
 
"
כל מה שרוצה היאוש, הוא שננטוש. היאוש הוא מנתח פלסטי, המציע לגידם לכרות את ידו השנייה, הבריאה, כדי ליצור סימטריה בגופו. "אני לא יודע מה עבר לי בראש. הוא היה מאוד כריזמטי, הרופא הזה."

{ מתוך הספר "ציפור עם פחד גבהים" }
10
   
"
הרגל הייאוש גרוע הוא מן הייאוש עצמו.
{ מתוך הספר "הדבר" }
9.3
 
"
אין שום יאוש בעולם, כי אין שום דבור ולא שום צעקה נאבד אפילו צעקה משאול תחתיות אינה נאבדת לעולם. ואפילו כשהתאוות והמניעות מתגברין עליו ומתפשטין לפניו מאד עד שאינו יכול לצאת מהם, אף על פי כן גם אז כשהוא כוסף וחומד בכל עת לשם יתברך ואינו מניח את הרצון והכסופין לעולם כל זה יקר מאד בעיני השם יתברך.
{ מתוך הספר "משיבת נפש" (אות מ''ח) }
9.6
 
"
יש אכזבות שמכבדות את מי שגורם להן.
{ מתוך הספר "יונה ונער" }
9.7
   
"
אדם לא 'גמור' כשהוא מפסיד, הוא 'גמור' כשהוא פורש.
10
 
"
שנה: תקופה של שלוש מאות שישים וחמש אכזבות.
{ מתוך הספר "מילון השטן" }
8
 
1