- מציג ציטוטים 1 - 10 מתוך 16 בקטגוריית פיקוד
» סדר רשימה לפי:
"
אצל כל מפקד צריכה להישאל השאלה כיצד מניע הוא את פקודיו. מה גורם לחייל או לחיילת להירתם לטובת הנחיות המפקד או לאופי ההכשרה ולבצע את משימותיו בצורה האידיאלית. ברור וידוע שלכל מפקד יש את הכלי הבסיסי מעצם היותו סמכות פיקודית והוא המחויבות לחוקי לנהלי המערכת והתגמול המשמעתי בעבורם. עם זאת אילו אינם מספיקים להניע חייל שהרי אפוא מוצבים תחתינו בני אדם עם רצונות ואישיות שמשפיע על מוכוונותם ורמת המוטיבציה שלהם כלפי אותם משימות. על כן בעיסוק הפיקודי הנעה מכורח האישיות הינה כלי משמעותי והכרחי שחייב המפקד להשתמש בו.
8.7
 
"
מפקד - משמע מידות של חוכמה, של כנות, של עין טובה, של אומץ ושל הקפדה.
9.2
 
"
גנרל שרוצה לצאת נקי מאשמה, צריך לתת רשימת הוראות ארוכה, כך שבמקרה של מחדל תמיד יתברר שאחת מהן לא מולאה עד תום.
9
 
"
אילו הייתי מצווה על גנרל להפוך לציפור-ים, והגנרל היה ממרה את פי, לא היתה זו אשמת הגנרל, אלא אשמתי אני.
{ מתוך הספר "הנסיך הקטן" }
9.5
 
"
יותר מדי מקרים היו של גלגול אחריות כלפי מעלה. כל אחד הסתכל קומה מעליו במקום להסתכל קומה מתחתיו. כשאתה מסתכל קומה למטה, אתה מפקד. כשאתה מסתכל קומה למעלה - אתה מחפש מפקדים.
7.9
 
"
צבא של עכברים עליהם מפקד אריה יכול לעשות יותר מצבא של אריות עליו מפקד עכבר.
9.6
 
"
המשמעת וכל הכרוך בה, - הציות ושאר היחסים הקבועים על פי החוק - נעימה היא כל זמן שהיא מיוסדת לא בלבד על ההודאה ההדדית בהכרחיותה, אלא גם על ההכרה ביתרון מעלתו של המפקד בניסיון, בכושר צבאי, ואפילו בשלמות המוסרית; ואולם בזמן שהמשמעת, כפי שיארע אצלנו במקרים רבים, מיוסדת על מקריות או על עקרון הכסף, הריהי מתגלגלת תמיד מצד אחד בחשיבות מדומה, ומצד שני - בקנאה מסותרת ובהתמרמרות, וסופה שהיא נעשית לא גורם מועיל לאיחוד ההמון לחטיבה אחת שלמה, אלא משפיעה השפעה הפוכה לגמרי. איש שאינו חש את עצמו מסוגל לעורר יחס כבוד בכוחן של מעלות רוחניות, הריהו חושש באופן טבעי להתקרב אל הנתונים תחת ידו, והוא משתדל להרחיק מאצלו את הביקורת על ידי גילויים חיצוניים של חשיבות. ונתינים, משהם רואים רק את הצד החיצוני הזה, המעליב אותם, אינם רוצים להניח (ועל פי רוב לא בצדק), שיש עוד מלבד זה גם משהו אחר בעל ערך.
{ מתוך הספר "סיפורי סבסטופול" }
6.7
 
"
אף-פעם אל תאמר לאנשים איך לעשות דברים. אמור להם מה לעשות, והם יפתיעו אותך עם כושר ההמצאה שלהם.
9.7
 
"
היה צנוע וחזק, ממושמע ונבון, היה זהיר ונועז, וגם בחוריך יהיו כמוך ואיתם ננצח.
9.9
 
"
חיילים מחפשים בכל דבר גדולה! תפקידי הוא לתת דוגמא.
8.5