- מציג ציטוטים 40 - 50 מתוך 98 בקטגוריית עבודה
» סדר רשימה לפי:
"
כל שחכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה - לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטין, והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו. וכל שמעשיו מרובין מחכמתו, למה הוא דומה - לאילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין: אפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזות אותו ממקומו.
{ רבי אלעזר בן עזריה, פרק ג', משנה י"ז }
8.8
 
"
זו דרכם של אנשים צעירים, שמעשרה לילות אשר הם מבטיחים לעבודה, שבעה הם נותנים לשינה. חייב אדם להיות יותר מבן עשרים כדי להעור בלילות.
{ מתוך הספר "אבא גוריו" }
10
 
"
הלמידה היא גילוי הדברים שאתה כבר יודע. בעשייה אתה מראה כי אתה יודע אותם.
{ מתוך הספר "תעתועים" }
10
 
"
אל תאמין למי שאומר שיגע ולא מצא, מפני שהיגיעה בעצמה היא מציאה גדולה.
10
       
"
רצוני שלא תחטאו, לא מפני שאסור לחטוא, אלא מחמת חוסר פנאי לחטוא.
9.8
 
"
אם אמרו שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, התכוונו לומר שגם מעשיך שלשם שמיים יהיו לשם שמיים.
10
 
"
במקום להוסיף חומרה להלכה, מוטב להוסיף יראה לעשייה.
9.4