- מציג ציטוטים 80 - 90 מתוך 104 בקטגוריית אדם
» סדר רשימה לפי:
 
"
לעולם יהיו לו לאדם שני כיסים, באחד מונח המאמר 'אנכי עפר' ובשני 'בשבילי נברא העולם'.
9.4
 
"
האדם לעולם לא יתעכב במסלולו חסר השכל, הוא טס ממחשבה למחשבה, לבו תמיד נבוך כים נרגש ולא ידע מה ירצה ומה לא ירצה - את אשר יבחל בו היום יתאווה מחר.
10
 
"
מכל החיות ההולכות על פני האדמה, השוחות בים והעפות באוויר, מפריז עד פרו ומיפן עד רומא, השוטה שבחיות הוא האדם.
7.7
   
"
הגדרה אחת לאדם - אינטליגנציה המשורתת על ידי אברי גוף.
10
   
"
בני אדם ברובם חיים את חייהם מתוך התייאשות דוממת. מה שקרוי בפי הבריות כניעה לגורל אינו אלא ייאוש מדעת.
10
 
"
כל אדם הוא צאצאו של כל מלך וכל עבד אשר היו מעולם.
8.4
 
"
אין לך שתי אילנות שווים, שני עלים שווים, ועל אחת כמה וכמה בני אדם שווים זה לזה.
8