- מציג ציטוטים 1 - 10 מתוך 17 בקטגוריית מוסר
» סדר רשימה לפי:
"
אתם המטיפים לחיות בטוהר
ולהימנע מפשע מתועב:
תחילה תנו לנו משהו לבלוע
לפני שתנאמו נאום נלהב.
{ מתוך המחזה "אופרה בגרוש", מפי הדמות 'מקהית' }
6
 
"
החזק במוסר, אל תרף! נצרה – כי היא חייך.
{ פרק ד', י"ג }
9.4
 
"
אינני מאמין בנצחיות האדם, ואתיקה, לטעמי, היא עניין אנושי בלעדי, שאין מוערבות על-אנושית כלשהי מאחוריה.
8.4
 
"
הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק, אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה, אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חוכמה.
{ מתוך הספר "ערפילי טוהר" (עמ' ל"ט) }
9.7
 
"
אני אזכיר לבני ארצי שעליהם להיות קודם כל בני אדם, ואמריקאים רק בשעה מאוחרת ונוחה יותר.
{ מתוך המאמר "עבדות במסצ'וסטס" (1854) }
8.8
 
"
ויש לך לדעת, שכל אדם נמשך אחר סברותיו ואחר מידותיו: העצל יעשה כל סברותיו אחר העצלות, וכן הכעסן אחר כעסו, וכן הגאה אחר גאוותו, וכן כל המידות שבארנו לפי המידה שיש בו הוא עושה: הפזרן - אחר הפזרנות, הצייקן - אחר הצייקנות, האוהב - לפי אהבתו, השונא - לפי שנאתו. לפיכך אדם שהוא רוצה להיות איש האלוהים אמיתי, צריך להסיר תחילה ממנו כל המידות הגרועות, כדי שלא תמשכהו המידה שיש בו לפי ענינה, ואז יוכל להשיג האמת.
{ מתוך הספר "אורחות צדיקים" }
7
 
"
התנהגות אשר על פני השטח נראית נכונה, אך מיסודה היא מושחתת, תמיד מציקה לאלו הרואים מתחת לפני השטח.
9
 
"
בכל מערכת מוסר בה נתקלתי עד כה, הבחנתי בכך שהמחבר מתקדם זמן-מה בדרכי ההיגיון הרגילים, ומבסס את קיומו של אלוהים, או מציג הבחנות בענייני האדם; כאשר לפתע פתאום אני מתפלא לגלות שבמקום הזיווג המקובל של "יש" או "אין", אני מוצא אינספור הנחות המחוברות ל"צריך להיות" או "אינו צריך להיות". שינוי זה אינו מורגש, אך אף על-פי כן, הוא המסקנה הסופית. מכיוון שצריך להיות, או אינו צריך להיות, מבטא קשר או הצהרה מסוג חדש, הכרחי לבחון ולהסביר אותה; ובה-בעת יש לספק סיבה למה שנדמה כבלתי-נתפס, כיצד ניתן להסיק קשר חדש זה מן האחרים, אשר שונים לחלוטין ממנו.
{ מתוך הספר "מחקר אודות טבע האדם" }
7
 
"
ראוי לאדם שיהיה בוחר בארבעה: שידבר בטוב שבדברים, ושיאזין בטוב כאשר ידברו עמו, ושיסביר פנים למי שיפגע, ושילמד לשונו לדבר בטובה. ושיברח מארבעה: מדבר עם הכסיל, ומחלוק עם העיקש, ומהחליק לשון לנבל, ומחברת המשחית.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המוסר }
10
 
"
אנשים נוהגים לקשר כל אדם שנראה ומתנהג אחרת עם פעילות לא חוקית או לא מוסרית.
10