- מציג ציטוטים 20 - 30 מתוך 42 בקטגוריית למידה
» סדר רשימה לפי:
"
למדתי שתיקה מהדברנים, סובלנות מחסרי-הסובלנות, ואדיבות מחסרי-האדיבות; עם זאת משונה - אני איני מכיר טובה למורים אלה.
9.6
 
"
אדם אינו יכול ללמוד את מה שהוא חושב שהוא כבר יודע.
9.1
 
"
לילד הייתי נותן כנפיים, אך משאיר אותו ללמוד לעוף בעצמו.
9.6
   
"
עליך להמשיך ללמוד כל עוד יש משהו שאינך יודע.
7.8
 
"
מכל הבחינות חשוב יותר ללמוד את משמעותה של המציאות מאשר ללמוד משמעותן של מילים.
8
 
"
הלמידה החשובה ביותר עשויה להיות, הינה, וחייבת להיות אישית, וולונטארית ומעורבת בחיים.
8
 
"
הלמידה היא אמנות הידיעה כיצד להשתמש בשכל הישר לתועלתך.
8.1
 
"
הרב שלימד ולא הבינו התלמידים, לא יכעוס עליהן וירגז, אלא חוזר ושונה הדבר אפילו כמה פעמים, עד שיבינו עומק ההלכה. וכן לא יאמר התלמיד הבינותי, והוא לא הבין, אלא חוזר ושואל, אפילו כמה פעמים. ואם כעס עליו רבו, ורגז - יאמר לו: רבי, תורה היא, וללמוד אני צריך; ודעתי קצרה.
{ מתוך הספר "משנה תורה", הלכות תלמוד תורה, פרק ד', סימן ד' }
8.8
 
"
ללמוד בלי לחשוב זה בזבוז. לחשוב בלי ללמוד זו סכנה.
9.3