- מציג ציטוטים 10 - 20 מתוך 32 בקטגוריית ילדות
» סדר רשימה לפי:
"
שנות הילדות שלנו הן שנות החיים באמת. על שום מה ולמה אומרים לנו לחכות?
9
 
"
ילדים - הם האנשים לעתיד לבוא. כלומר, הם עתידים להיות, ועתה כביכול אינם קיימים. והרי אנו קיימים ועומדים: חיים, מרגישים, סובלים.
9.9
   
"
היסודות העמוקים בתפיסת עולמנו, ומימלא גם עומקה או רדידותה, נבנים בשנות הילדות. עם הזמן מגיעה התפיסה הזאת לידי פיתוח ושלמות אך ביסודה היא נותרת כשהיתה ואינה משתנה.
9.2
 
"
אין כדאי לו לאדם להוליד בנים. מרבה בנים, מרבה פגעים וחבלי צער.
4.5
 
"
ילדיכם אינם ילדיכם, כי פרי געגועי החיים אל עצמם. באים המה דרככם אך לא מכם, חיים עמכם אך אינם שייכים לכם.
9.7
 
"
אם עשרה בנים לך, עשרים ידיים מוכנות לקחת ממך; ולתת לך? מי יודע אם אחת מהן.
9.1
 
"
הילדים מגדילים את דאגות החיים, אבל מקלים את זכרון המוות.
9.3
 
"
הילדים ממתיקים את העמל, אך מקשים את העמל בשעה רעה.
6.5
 
"
הילדים נחשבים לברכה, אבל באמת עינוי הנם; בילדותם הופכים הם אותנו לשוטים, ובבגרותם הם מרכז לדאגותינו.
5