- מציג ציטוטים 20 - 30 מתוך 59 בקטגוריית חכמה
» סדר רשימה לפי:
"
אדם חכם זקוק רק לכמה מילים. על תוף טוב אין צורך להכות בחזקה.
8.9
 
"
תכלית החכמה היא לחשוב אמת, להרגיש את היופי ולרצות את הטוב.
9.4
 
"
כאשר אדם אומר 'איני יודע' - כבר הגיע למחצית החכמה.
9.6
 
"
מבחן האינטיליגנציה האמיתי הוא לא כמה אנחנו יודעים לעשות, אלא כיצד להתנהג כאשר אנחנו איננו יודעים מה לעשות.
{ מתוך הספר "כיצד נכשלים ילדים" }
9.8
 
"
החכם - כשאינו עושה כחוכמתו, תוכחתו נופלת על הלבבות כאשר ייפול הגשם על האבנים.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החכמה }
8
 
"
אל תשליכו הפנינים לפני החזירים, כי אינם יודעים מאומה. ואל תמסרו החכמה לפני מי שאינו יודע מעלתה, כי יקרה היא מפנינים, ומי שאינו דורש אותה - רע מהחזיר.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החכמה }
9.6
 
"
החכמה - אבידת המאמין, צריך שיבקשנה אפילו בדברי הכופרים.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החכמה }
8.5
 
"
עם הפחד - תאבד התקווה, ועם הבושת - חסרון החכמה.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החכמה }
8.2
 
"
אין האדם חכם עד שיהיו בו שלוש מידות: שלא יבזה מי שהוא קטן ממנו בעודו דורש החכמה. ולא יקנא לבו במי שלמעלה ממנו בממון. ולא יקבל שכר על חכמתו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החכמה }
9.5
 
"
המלכים שופטי ארץ, החכמה שופטת מלכים.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החכמה }
8.8