- מציג ציטוטים 10 - 17 מתוך 17 בקטגוריית כעס
» סדר רשימה לפי:
"
כל אחד יכול להתרגז - אין קל מזה. אך להתרגז על האדם הנכון, במידה הנכונה, בעיתוי הנכון, למטרה נכונה ובדרך נכונה - אין זה דבר קל כלל ועיקר.
9.5
   
"
כשתרצה להתחבר עם אדם - הכעיסוהו. אם יודה לך על האמת בעת כעסו התחבר לו. ואם לא - עזוב אותו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
9.9
 
"
מי שאינו מושל בכעסו - כל שכן שלא ימשול בזולתו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער הכעס }
9.5
 
"
מי שאינו מושל בכעסו, אין שכלו שלם.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער הכעס }
7.8
 
"
כשאתה צועק שומעים אותך, כשאתה מדבר מבינים אותך.
{ מתוך הספר "דיאנטיקה" }
9.2
 
"
אף פעם אל תשכח מה אדם אמר לך בשעת כעסו.
{ מתוך הספר "מחשבות חיי" }
8.9