- מציג ציטוטים 1 - 10 מתוך 17 בקטגוריית כעס
» סדר רשימה לפי:
"
לפני שלושים שנה למדתי כי אין טעם לנזוף באחרים. קשה לי מספיק להתגבר על המגבלות הפרטיות שלי מבלי לדאוג מכך שהאל לא מצא לנכון לחלק בצורה שווה את מתנת החכמה.
8.8
   
"
סוג חימה אשר מתגלית רק כאשר אזרחים עשירים, שיש להם יותר מכפי שהם יכולים ליהנות, מאבדים לפתע דבר שהיה קניינם במשך זמן ארוך, אפילו אם לא השתמשו בו מעולם.
{ מתוך הספר "ההוביט" }
7.9
 
"
הכעס הוא חשוב וחיוני, אך רק כאשר הוא קשור בהשרדות.
9.6
   
"
ואם רצה לכעוס על בניו כדי לחנכם יראה עצמו בפניהם שהוא כועס, אבל תהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו, כאדם שהוא מדמה.
{ מתוך הספר "משנה תורה", הלכות דעות, פרק ב', סימן ג' }
8.7
 
"
יסוד הכעס בא מצד חסרון היצירה.
{ מתוך הספר "אורות הקודש" (ג' רמ''ג) }
9.7
 
"
כל דבר שמרגיז אותנו באחרים יכול להוביל אותנו להבנת עצמנו.
9.8
 
"
בשלושה דברים אדם ניכר: בכוסו, בכיסו ובכעסו.
{ רבי אילעאי, דף סה, ע"ב }
10
 
"
ארבע מידות בדעות: נוח לכעוס, ונוח לרצות - יצא הפסדו בשכרו; קשה לכעוס, וקשה לרצות - יצא שכרו בהפסדו; קשה לכעוס, ונוח לרצות - חסיד; נוח לכעוס, וקשה לרצות - רשע.
{ פרק ה', משנה י"א }
8.7