- מציג ציטוטים 1 - 10 מתוך 19 בקטגוריית צדק
» סדר רשימה לפי:
"
לעולם אל תניח שאיני רוחש חיבה לצדק רק משום שאני עורך דין. לעולם אל תבלבל בין צדק לבין חוק. לעולם אל תבלבל בין הטוב לבין הצודק. לעולם אל תניח שהצודק חייב להיות גם הטוב.
{ מתוך הספר "ראש העיר הטוב" }
8.9
 
"
אוי לנו! כמה נרדפו בעקבות העוול של היותם צודקים?
8
 
"
הנכון הוא נכון, גם אם כולם חולקים עליו; השגוי הוא שגוי, גם אם כולם מסכימים לגביו.
9.5
 
"
מצדיק רשע ומרשיע צדיק – תועבת ה' גם שניהם.
{ פרק י"ז, פסוק ט"ו }
8.5
   
"
בני תרבות פועלים על פי הצדק, גם בינם לבין עצמם, גם בינם לבין זולתם ואפילו בינם לבין אויביהם.
9.5
 
"
ונמצא כי במקום שאין צדק אמיתי אין מקום לחברה המאוחדת בברית החוק, ועל כן אין שם אלא אספסוף בלול שאינו ראוי לשם "עם" - על כרחך אתה אומר שבמקום שאין צדק אין כל מדינה כלל.
{ מתוך הספר "עיר האלוהים", ספר 19, פרק 21 }
8
 
"
פעם, לפני שנולד, אמרתי לה, שאם יוולד לי ילד, הדבר הראשון שאעשה בכל בוקר יהיה לגשת ולתת לו סטירת לחי. סתם כך. שידע שאין צדק. שיש רק מלחמה.
{ מתוך הספר "עיין ערך: אהבה" }
8.9
 
"
מול שודדים הנתפסים על חם בעת ביצוע העבירה, קשה לשמור על איפוק.
- -