- מציג ציטוטים 1 - 5 מתוך 5 בקטגוריית צדקה
» סדר רשימה לפי:
 
"
ארבע מידות בנותני צדקה: רוצה שייתן, ולא ייתנו אחרים - עינו רעה בשל אחרים; שייתנו אחרים, והוא לא ייתן - עינו רעה בשלו; שייתן, וייתנו אחרים - חסיד; לא ייתן, ולא ייתנו אחרים - רשע.
{ פרק ה', משנה י"ג }
8.7
   
"
מי שמאכיל כלבים של אחרים, כלביו נובחים עליו.
8.3
   
1