- מציג ציטוטים 30 - 40 מתוך 65 בקטגוריית ידידות
» סדר רשימה לפי:
"
חבר שיגיד לך מומך בינך לבינו בכל עת שיפגעך - טוב לך מחבר שיתן לך בכל עת שיפגעך דינר זהב.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
9.8
 
"
אל ירבו בעיניך אלף אוהבים, ואל ימעט בעיניך שונא אחד.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
9.9
 
"
אל תחליף חבר קדמון בחבר חדש, בעוד שלבו ישר עמך.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
9.9
 
"
לחברי עלי שלושה דברים: שאשים עיני עליו כשהוא בא, ושארחיב לו במושב כשהוא יושב, ושאאזין אליו כשהוא מספר.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
9.1
 
"
אוהבך - מי שהולך עמך באמונה, ויועץ אותך לטוב, ובא עמך מצד שכלך, לא מצד תאוותך.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
9.8
 
"
החבר הרע מבקש התואנה, ואיננו מבקש האמת.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
8.5
 
"
חבריך יכירוך טוב יותר למן הרגע הראשון לפגישתכם מאשר יכירוך מכריך באלף שנים.
{ מתוך הספר "תעתועים" }
8.8
 
"
כאשר אנו עושים דיינו לאנשים מסוימים כדי שנהיה זכאים לרכוש את לבם, אם זה לא מצליח כלל, קיים עוד אמצעי והוא - לא לעשות דבר.
8.6
 
"
לקדם את הידידות אין אנו יכולים, אם למחול על מגרעות קטנות אין אנו מוכנים.
8.3