- מציג ציטוטים 20 - 30 מתוך 65 בקטגוריית ידידות
» סדר רשימה לפי:
"
אם תרצה שישנאוך - בקר את חבריך תמיד, ואם תרצה שיוסיפו בך אהבה - בקרם לעתים רחוקים.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות הטובות }
9.9
 
"
כשתראה שני בני אדם מתחברים שלא לשם שמיים - סופם להיפרד שלא לשם שמיים.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער האהבה }
9.7
 
"
כשתאהב את חברך - אל תחניף לו, ואל תשאל עליו, שמא תמצא אויב שיספר לך מה שאין בו, ויפריד בינך לבינו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער האהבה }
9.8
 
"
האוהב הנאמן: מי שהתנדב לך בממונו בעת צורכך, בנפשו - בעת צרתך.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
9.8
 
"
כשתשאל על אדם, שאל מי רעהו. כי כל אדם יעשה מעשה רעהו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
9.2
 
"
חברת השוטה סכנה, ושנאתו שמחה.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
9.3
 
"
חברת הנדיב - מציאה גדולה, וחברת הנבל - חרטה.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
8.8
 
"
החברים שלוש כתות: מהם - כמזון אשר לא תוכל לעמוד בלעדיו. ומהם - כרפואה אשר תצטרך אליו לעתים. ומהם - כמדווה אשר אינך צריך לו לעולם.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
9.4
 
"
אמרו לחכם, מי תאהב יותר: אחיך או חברך? ואמר: אינני אוהב אחי עד שיהיה חברי.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
9.7
 
"
אדם מבלי חברים - כשמאל בלי ימין.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
9.5