- מציג ציטוטים 1 - 7 מתוך 7 בקטגוריית שיכחה
» סדר רשימה לפי:
"
החבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פרסום גדול.
אלא שכפי רוב פרסומם וכנגד מה שאמיתותם גלויה לכל, כך ההעלם מהם מצוי מאד והשכחה רבה.
{ מתוך הספר "מסילת ישרים" }
10
 
"
נהוג לחשוב שהשכחה הינה חסרון. אני סבור שהיא יתרון. לדעת לשכוח, פירושו להשתחרר מכל תלאות העבר.
{ מתוך הספר "שיחות הר''ן", סימן כ''ה }
9.8
   
"
נחמת החיים היא השכחה, ביטול ההכרה. בעומק נפשו של כל אחד צפון אותו זיק נאצל, העתיד לעשות את האיש לגיבור; אבל הזיק הזה נתעייף מעשות שלהבת - יבוא רגע היעוד והוא יתלקח ללהבה ויזרע אור על מעשים גדולים.
{ מתוך הספר "סיפורי סבסטופול" }
9.5
 
"
אנו חיים בין שני עננים סמיכים - השכחה של מה שהיה ואי הוודאות של מה שיהיה.
- -
 
"
זהו גורלכם, שיכחה. את כל הלקחים הנושנים של החיים, אתם מאבדים וקונים ומאבדים ושוב קונים.
{ מתוך הספר "כופרי חולית" }
- -
   
1