- מציג ציטוטים 50 - 60 מתוך 94 בקטגוריית ספרים
» סדר רשימה לפי:
"
ספרים אחדים משאירים אותנו חופשיים ואחדים הופכים אותנו לחופשיים.
9.5
 
"
הידיעה בלבד כי ספר טוב ממתין בסוף יום ארוך הופכת את היום לשמח.
10
 
"
ספרים לא נועדו לריהוט, אך אין דבר שמרהט בית בצורה כל כך יפה.
10
 
"
ספר שמונח חסר-שימוש על רף הוא תחמושת מבוזבזת. בדומה לממון, יש לשמור על הספרים במחזוריות מתמדת. השאל ולווה ככל הניתן - כסף וספרים! אך בעיקר ספרים, משום שספרים מייצגים אינסופיות יותר מאשר הכסף. ספר הוא לא רק חבר, הוא מייצר חברים עבורך. כשאתה שולט בספר במוח ובנפש, אתה משתבח. אך כשאתה מעביר אותו הלאה, אתה משתבח פי שלושה.
10
 
"
יש לי את כל הסימפטיה לאמריקני שהוחרד כל כך ממה שקרא אודות השפעות העישון, עד שהוא החליט לוותר על קריאה.
9.5
 
"
ישנם ספרים שנועדו לטעימה, אחרים לבליעה, ומעטים מאוד ללעיסה ולעיכול.
9.2
 
"
המתנה העצומה ביותר היא התשוקה לקריאה. היא זולה, היא מנחמת, היא מסיחה, היא מלהיבה... היא מעניקה לך את הבנת העולם וחוויה פורצת גבולות. היא הארה מוסרית.
9.4
 
"
דבר נפלא בספר, בניגוד למסך מחשב, הוא שאפשר לקחת אותו איתך למיטה.
10
 
"
קיימים שני מניעים לקריאת ספר: האחד, כדי להנות ממנו; האחר, כדי שתוכל להשוויץ בכך.
10
 
"
ספרים הם נשאי הציוויליזציה. בלעדיהם, ההיסטוריה שותקת, הספרות אילמת, המדע בעל-מום, התרבות והעיון בקיפאון.
10