- מציג ציטוטים 30 - 40 מתוך 61 בקטגוריית דיבור
» סדר רשימה לפי:
"
כמה אבני חן מפסיד אדם, מפני שאבד לו אורך-הרוח לדבר עם הבריות ללא תכלית וכוונה - אלא סתם, כדי להכירם.
9.4
 
"
לשון חדה היא המכשיר היחיד שנעשה מושחז יותר ככל שמרבים להשתמש בו.
9.5
 
"
אל תאמר דברים טובים על עצמך, כי לא יאמינו לך. אל תאמר דברים רעים על עצמך, פן יאמינו לך.
9.8
 
"
אתה פוצה פה כאשר אתה מפסיק להיות שלו עם מחשבותיך. וכשאינך יכול עוד להתגורר בבדידות ליבך, אתה דר בשפתיך, וצליל הוא הסחה ובידור. וברוב הדיבורים שלך, מחשבה חצי-נרצחת.
9.6
 
"
מי שמאריך בשיחתו - יקוצו בני אדם בדברו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות }
9.6
 
"
מה לי לדבר דבר, שאם יסופר עלי יזיקני, ואם לא יסופר לא יועילני.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער השתיקה }
9
 
"
אל תאכיל מאכל למי שאינו מתאוה לו - ואל תספר דבריך למי שאינו פונה אליהם.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המוסר }
9.1
   
"
אל תתרגל להשתמש במילים גדולות עבור נושאים קטנים.
10
 
"
אדם המשתמש בהרבה מלים גדולות כדי להסביר למה הוא מתכוון, הוא כמו קלע גרוע אשר במקום לכוון אבן אחת למטרתו, לוקח בידו חופן של אבנים ומשליך אותן בתקווה שאולי יפגעו.
9.5