- מציג ציטוטים 60 - 70 מתוך 703 בקטגוריית מדינה, מלחמה ושלום
» סדר רשימה לפי:
"
ספק אם אותם אלה שנמצאים תחת דיכוי נלחמים עבור חופש. הם נלחמים עבור גאווה וכוח - הכוח לדכא אחרים. המדוכאים רוצים מעל הכל לחקות את אלו המדכאים אותם; הם רוצים לנקום.
9.5
 
"
המהפכה האמתית היחידה היא זו אשר מרחיבה את המחשבה ומשפרת את האופי, החירות האמתית היחידה היא ביחיד, והמהפכנים האמתיים היחידים הם פילוסופים וקדושים.
{ מתוך הספר "לקחים מההיסטוריה" }
9
 
"
נראה שאיכותם של רעיונות משחקת תפקיד זוטר בהנהגת תנועה המונית. יותר מכך העיקר הוא שפת גוף ראוותנית, חוסר התחשבות מוחלט בדעות של אחרים והתנגדות נחרצת לשאר העולם.
{ מתוך הספר "המאמין האמיתי" }
9
 
"
דרושות שעות רבות כדי לסכם ארבעת אלפים שנה של היסטוריה יהודית. פירושו של דבר הוא לשאול את עצמנו מה היה קורה עם הגזע האנושי לולא היה אברהם ענק רוח כזה, או אם היה מותיר את כל החכמה שלו לעצמו מבלי לחלוק אותה עם אחרים, וכך לא היה קם העם היהודי. ללא ספק העולם ללא היהודים היה משהו שונה לחלוטין. כן, קרוב לודאי שכל התגליות, הרעיוניות של האינטלקט האנושי, היו מתגלות בסופו של דבר, אבל היה דרוש גאון מיוחד כדי לעצבן לראשונה. את המתנה הזאת העניק האל ליהודים: להם אנו חבים את הכבוד לערך החיים של כל בן אנוש, את המצפון האינדיבידואלי ואת הגאולה האישית, את המצפון הקולקטיבי ואת האחריות הסוציאלית, את השלום כאידיאל מופשט ואת האהבה כיסוד הצדק, ופרטים רבים נוספים שעיצבו את האינטלקט האנושי הבסיסי. לולא היהודים היה העולם מקום הרבה יותר דל וריקני.
{ מתוך הספר "ההיסטוריה של היהודים" }
10
 
"
מה הוא יהודי? שאלה זו כלל איננה מוזרה כפי שזה יכול להיראות תחילה. הבה נראה איזה יצור מיוחד הוא זה. שכל שליטי עולם וכל העמים העלימוהו ודיכאוהו וגירשוהו ורמסוהו, רדפוהו שרפו והטביעו, והוא על אפם וחמתם, ממשיך לחיות ולהתקיים. מה זה יהודי - שלעולם לא הצליחו לפתותו בשום פיתויים שבעולם, שמדכאיו ורודפיו הציעו לו, ובלבד שיתכחש לדתו ויטוש את אמונת אבותיו. יהודי הנו יצור קדוש שהשיג מן השמים אש נצחית והאיר בה את החיים עלי אדמות. הוא מקור ומעיין שממנו שאבו כל שאר העמים את דתם ואת אמונתם.
9.5
 
"
יהודי הנו סמל הסובלנות האזרחית והדתית. " ואהבתם את הגר" , ציווה משה, " כי גרים הייתם בארץ מצרים" . מילים אלה נאמרו באותם ימים ברבריים ורחוקים, כשמקובל היה בקרב העמים לשעבד זה את זה.
9.9
 
"
יהודי - הנו סמל הנצח. לא טבח ולא עינויים; לא אש ולא חרב האינקוויזיציה הצליחו להכחידו. הוא אשר ראשון בישר את דבר האל, הוא אשר זמן רב כל כך שמר על הנבואה ומסרה לאנושות כולה. עם כזה אינו יכול להיעלם. יהודי הנו הנצחי - הוא התגשמות הנצח.
9.3
 
"
עלינו להתנהג אחד עם השני תוך שאנו נמנעים מלהפוך את ידידנו לאויבים, ואת אויבנו לידידים.
9.6
 
"
תבל - זו ארץ-ישראל, שנאמר: "משחקת בתבל ארצו". ולמה נקרא שמה תבל: שהיא מתובלת בכל, שכל הארצות יש בזו מה שאין בזו ויש בזו מה שאין בזו; אבל ארץ-ישראל אינה חסרה כלום, שנאמר: "לא תחסר כל בה".
{ מתוך הספר "ילקוט שמעוני" (במדבר, פרשת שלח, פרק י"ג, רמז תשמג) }
10
 
"
לא אוכל לתאר בפניכם את התנאים בהם חיים עתה יהודי הגטו. רק יחידים יחזיקו מעמד. השאר ייספו במוקדם או במאוחר. גורלם נחרץ. כמעט בכל מקומות המחבוא, בהם מסתתרים אלפים, אי אפשר להדליק נר מחוסר אוויר. באמצעות המשדר שלנו שמענו שידור נפלא של תחנת השידור 'שוויט' על הלחימה שלנו. העובדה שזוכרים אותנו מעבר לחומות הגטו מעודדת אותנו במאבקנו. חלום חי וקיים. ההגנה העצמית בגטו הפכה לעובדה. ההתנגדות היהודית המזוינת והנקמה הפכו למעשה. הייתי עד ללחימה מופלאה ומלאת גבורה של הלוחמים היהודים.
9.9