- מציג ציטוטים 670 - 680 מתוך 703 בקטגוריית מדינה, מלחמה ושלום
» סדר רשימה לפי:
"
כלכלת גייסות היא תנאי חיוני לניהול מלחמה, על כן השפעתה על המבצעים מרובה.
9
   
"
כאשר המפקדים חלשים ונעדרי סמכות, ההוראות אינן ברורות, החיילים והמפקדים חסרי קו ורצף והם יוצרים קו קרב בכל דרך אפשרית הרי שהם למעשה מחוללים מהומה.
9.6
 
"
אם תשלח תגבורת לכל מקום תהיה חלש בכל מקום.
9.4
 
"
איזה הוא מצביא משכיל בהתקפה, שיריבו אינו יודע על מה יגן. איזה הוא מצביא משכיל בהגנה, שיריבו אינו יודע מה יתקיף.
10
 
"
השליטה בחייל גדול היא, בעקרו של דבר, כשליטה במתי מספר. אין כאן אלא שאלה של חלוקת המספר.
10
 
"
לעניין שיטה צבאית: ראשית המידה, שנית אומדן הכמות, שלישית החישוב, רביעית שיקול הסיכויים, חמישית הניצחון.
9.3
   
"
כליל המעלות הוא לשבור את התנגדות האויב בלא מלחמה.
9.8
 
"
במלחמה יהיה איפוא עיקר מבוקשך הניצחון, ולא מסעי מלחמה ממושכים.
9.4