- מציג ציטוטים 90 - 100 מתוך 2817 בקטגוריית פילוסופיה וחכמה
» סדר רשימה לפי:
"
אני לא סובל קיצורי דרך בעסקים שלי. אנשים חולמים על צעדי ענק ועל החלטות גדולות, אבל הדברים לא עובדים כך. התהליך מורכב מסדרה של החלטות נכונות. ההצלחה של אנשים היא ביכולתם להישאר ממוקדים לזמן ממושך.
{ מתוך עיתון ''מעריב'', מוסף הספורט (ה-21 בספטמבר, 2012) }
9.3
 
"
מכל מקום, שהסתלקתי nשם אמרתי בליבי שמה שבטוח הוא שאני חכם יותר מן האיש הזה. כי כנראה אף אחד משנינו לא ידען גדול, אלא שלו נדמה שהוא יודע בעוד שאינו יודע, ואילו אני, כשם שאינני יודע, כך אינני חושב שאני יודע. בכל אופן, אני כנראה חכם ממנו לפחות בנקודה קטנה אחת: אם אינני יודע, אינני חושב שאני יודע.
{ מתוך הספר "אפולוגיה" }
8.6
 
"
יש להניח שאם נצליף בכלב חמש או שש פעמים לצלילי כינור, עתיד הכלב לייבב ולהימלט על נפשו בכל פעם שישוב וישמע צלילים של מוסיקה.
{ מתוך "מכתב למרסן" (ה-18 במרס, 1630) }
9.5
 
"
אין צורך שנבחן כל עיסוק ועיסוק בנפרד, די אם נחול על כולם את הכותרת "בידור".
8.9
 
"
כוחו של טוב לבו של אדם אינו נמדד על פי מאמציו, אלא על פי חיי היום-יום שלו.
{ מתוך הספר "הגיגים" }
9.3
 
"
על ידי המרחב, מכיל אותי הטבע ובולע אותי כמו אטום; על ידי המחשבה, מכיל אני אותו.
{ מתוך הספר "הגיגים" }
9.5
 
"
האלימות, כוח הזרוע, הכריעה יותר שאלות בהיסטוריה מכל גורם אחר.
{ מתוך הספר "לוחמי החלל" }
6.5
 
"
כל מה שרוצה היאוש, הוא שננטוש. היאוש הוא מנתח פלסטי, המציע לגידם לכרות את ידו השנייה, הבריאה, כדי ליצור סימטריה בגופו. "אני לא יודע מה עבר לי בראש. הוא היה מאוד כריזמטי, הרופא הזה."

{ מתוך הספר "ציפור עם פחד גבהים" }
10
 
"
שלמה חכם מכל אדם.
ראו סופו המר!
היה האיש ידען גדול
אך "יאבד יום איוולד בו" אמר, כי הבל הבלים הכל!
איש מהולל, מלך נודע,
אבל עוד טרם רד הליל
כבר ראתה כל העדה:
הנה השכל - מה הוא מעולל!
אשרי האיש שלא ידע.
{ מתוך המחזה "אופרה בגרוש", מפי הדמות 'ג'ני' }
6
 
"
החבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פרסום גדול.
אלא שכפי רוב פרסומם וכנגד מה שאמיתותם גלויה לכל, כך ההעלם מהם מצוי מאד והשכחה רבה.
{ מתוך הספר "מסילת ישרים" }
10