לא עזרת חברינו היא שכה עוזרת לנו, אלא הידיעה והביטחון שהם אכן יעזרו.

- אפיקורוס

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©