האל נתן לנו את קרובי משפחתנו. תודה לאל שאנו יכולים לבחור את ידידנו.

- אתל ואטס מאמפורד

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©