חייהם של סופרים מלאי לחץ. הם מקריבים מידה רבה של אנושיות להשגת מידה מעטה של אמנות.

- ריימונד צ'נדלר

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©