בכינור ישן אפשר להשמיע הרבה מנגינות יפות.

- לא ידוע

5.2
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©