אם אתה רוצה, בוא בהפסקה, מתיישבים ויושבים.

- מורה למחשבים
{ תיכון על"ה למדעים, לוד }

9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©