כיס מלא עדיף מכיס ריק, בעיקר משיקולים פיננסיים.

- וודי אלן

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©