מה ההבדל בין מיתון לקטסטרופה? מיתון זה כשמפטרים אותך. קטסטרופה זה כשמפטרים אותי.

- שייקה לוי

9.2
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©