אמרו על אחד מן המלכים, שהיו יושבים אצלו לילה אחד אנשים רבים, וקם הוא בעצמו ותקן הנר שלא יכבה. אמרו לו למה לא צויתנו, אמר להם מלך קמתי ומלך שבתי.

- רבי שלמה אבן גבירול
{ מתוך הספר "אורחות צדיקים" }

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©