כשאנשים צעירים מבקשים עצה, הם לא בחיפוש אחר חכמה או אחר הניסיון של המבוגרים מהם. הם רוצים אישוש של שיקול דעתם.

- ג'ון וונאמייקר

9.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©