לפני שלושים שנה למדתי כי אין טעם לנזוף באחרים. קשה לי מספיק להתגבר על המגבלות הפרטיות שלי מבלי לדאוג מכך שהאל לא מצא לנכון לחלק בצורה שווה את מתנת החכמה.

- ג'ון וונאמייקר

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©