היכולת להתמודד עם אנשים היא משהו שניתן לרכישה בדיוק כמו סוכר או קפה, ואני מוכן לשלם בעד יכולת זאת יותר מאשר בעד כל יכולת אחרת תחת השמש.

- ג'ון ד. רוקפלר

8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©