את האהבה, אמרה כעבור זמן רב שנו אפארי – אישה שעוד אספר לך עליה בבוא זמנה - את האהבה לא הורגים בחרב. או נו! את אהבה מענים בסיכות. ואף פעם היא לא מתה. שום אהבה לא מתה. ז'אמה! היא רק צועקת, האהבה, היא רק מתפוררת, היא רק נמוגה, אבל אף פעם היא איננה.

- מאיר שלו
{ מתוך הספר "עשו" }

8.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©