אנשים טובים נעשים כאלה מתוך שהם מפיקים חכמה מכישלון. מן ההצלחות אנו לומדים מעט מאוד.

- ויליאם סארויאן
{ מתוך הספר "לבי בהרים" }

9.2
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©