יש אנשים הגורסים שחתולים הם חלקלקים, רשעים ואכזריים. אמת, ויש להם עוד תכונות מעולות נוספות.

- מיסי דיזיק

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©