בלתי אפשרי לא לשים לב לכך שאת עולמנו מייסרים כישלון, שנאה, אשמה ופחד.

- ויליאם סארויאן

6.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©