זמן שמבלים עם חתולים לעולם אינו מובזבז.

- קולט

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©