היה כפי שהנך - חפש דרך בעצמך - הכר את עצמך, לפני שתרצה להכיר את הילדים. חשוב נא למה אתה מוכשר ואחר כך תבוא לתחום תחומים לזכויותיהם וחובותיהם של הילדים. קודם כל אתה בעצמך ילד ועליך לחנך ולהשכיל את עצמך.

- יאנוש קורצ'אק
{ מתוך הספר "כיצד לאהוב ילדים" }

9.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©