כסף, אחרי הכל, הוא דבר פשוט ביותר. כסף הוא בסך הכל חלק ממערך התחבורה. הוא אמצעי פשוט וישיר להעברת טובין מאדם לאדם.

- הנרי פורד
{ מתוך הספר "חיי ועבודתי" }

8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©