... כי אנחנו, המקיצים בכל בוקר במדינה יהודית כאילו דבר מובן מאליו הוא, הקוראים בעיתון עברי דברי ביקורת, כאילו כך היה הדבר מאז ומעולם... המשלמים מיסים בעלי שמות עבריים כאילו מנהג אבותינו בידנו, מוכרחים לפסוק לעתים מרדיפתנו אחר המחר כדי לתת דעתנו, בכל יראת הכבוד, אל האתמול. הוא אמנם חלף, ולא ישוב עוד... אבל הוא השאיר משהו, שממנו לא נוכל להפטר לעולמים. את היסוד שלנו - שבלעדיו אי אפשר לבנות. את השורשים שלנו - שבלעדיהם לא נוכל לצמוח.

- שמואל שניצר

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©