לאדם אין מטרה אחרת בעולם מאשר להשמיד את האישיות הפרטית שלו ובמקומה להעמיד ישות חברתית לחלוטין.

- פיוטר חדייב
{ מתוך הספר "מכתבים פילוסופיים" }

5.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©