האוטופיות נראות עתה בנות מימוש הרבה יותר משהיינו סבורים עד כה. ואנו מוצאים עצמנו בפני שאלה כאובה עד מאוד: כיצד נמנע את מימושן הסופי?... האוטופיות הן בנות מימוש. החיים צועדים לעבר האוטופיות. ואלוי תתחיל מאה חדשה, מאה שבה האינטלקטואלים והמעמד המשכיל יגלו מחדש את האמצעים לחמוק מפני האוטופיות ולשוב לחברה לא אוטופית, חברה שתהיה פחות "מושלמת" ויותר בת-חורין.

- ניקולאי ברדיאייב
{ מתוך הספר "סוף זמננו", מתוך המאמר 'דמוקרטיה, סוציאליזם ותאוקרטיה' }

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©