בית זה המקום שאליו מוכרחים להכניס אותך.

- אנדרו ניקול
{ מתוך הספר "ראש העיר הטוב" }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©